அட கடவுளே .. பிரபல முன்னணி நடிகர் உ டல் நல க்கு றைவு காரணமாக தீ டிர் மர ணம்.. சோ கத் தில் மூழ் கிய ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

பிரபல முன் னணி எழுத் தாளர் நடி கர் இய க்குனர் என பல்வேறு அவ தாரங் களில் கடந்த 40 ஆண்டு களுக்கு மேலாக இரு ந்து வரு பவர் ஈ ராமதாஸ். இவர் காக்கி சட்டை, விசா ர ணை, யுத்தம் செய், தர்மதுரை, விக்ரம் வேதா போ ன்ற திரை ப்படங் களில் நடித் துள் ளார்.

தமிழ் சினி மா வின் பிரபல நடிக ரும் எழுத்தா ளரு மான ஈ.ராமதாஸ் மா ர டை ப் பா ல் நே ற் றிர வு கா லமா னார். இத னை அவரின் மகன் கலை ச்செ ல்வன் சமூக வ லைத்த ளங் களில் உறுதிப் படுத்தி யுள்ளார். அவர் வெளி யிட் டுள்ள பதிவில், “எனது தந்தை எழுத் தாளர், இயக் குநர், நடிகர் ஈ.ராமதாஸ்

மா ர டை ப் பா ல் இறைவனடி சேர்ந்தார். இறுதி சடங்குகள் 24/01/2023 காலை 11 மணி -மாலை 5 மணியளவில் அவரது இல்லத்தில் நடைபெற இருக்கிறது என்று வரு த்த த்து டன் தெரி வித் து கொள் கிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.