சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகர் தீ டி ர் மர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க த றிய லும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

கடந்த சில ஆண்டுகளாக தி டீரெ ன்று பல திரை ப்பிரப லங்கள் உ யிரி ழந்து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பிரபல தெ லுங்கு திரைப்படம் மூ த்த நடிகர் கைகாலா சந்திரநா ராயணா எ ன்பவர் உடல் நலக் கு றைவின் காரணமாக அவதி ப்பட்டு வந்தி ருந்தார்.

இப்படி ஒரு நிலையில் அவரது இ ல்லத் தில் இன்று அவர் உயி ரிழந்துள் ளார். த மிழ் சி னிமாவில் நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளிவந்த பஞ்சத ந்திரம் என்ற திரைப்ப டத்தில் நடிகர் ஸ்ரீ மானின் மாமனார் ரெட்டி என்ற கதாபாத் திரத்தில்

நடிகர் கைகாலா சந்திரநா ராயணா நடித்திருப்பார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவர் உ யிரிழ ந்த சம்பவம் தெ லுங்கு சி னிமா மட்டும் அ ல்லாமல் த மிழ் சி னிமாவி லும் பல பிரப லங்கள் இவருக்கு இர ங்கல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *