சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி காமெடி நடிகர் ம ர ணம் .. க டு ம் அதி ர்ச் சியில் திரையுலகம் .. க த றும் ரசிகர்கள் ..!!

சமீபகா லமாக ஏரா ளமான திரைப்பி ரபல ங்கள் உடல் நல க்கு றைவி ன் கார ணமாகவோ அல்லது ம ர்ம ம் முறைக ளும் உ யிரி ழந்த வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் சுசீந்திரன் இயக்க த்தில் 2009 ஆண்டு நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்து வெளிவந்த திரை ப்படம் தான் வெண்ணிலா கபடி குழு.இந்த திரை ப்படம் ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பு பெற்று வந்தது என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

அதனை தொடர்ந்து வெ ண்ணிலா கபடி குழு 2 திரைப்படம் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வரவே ற்பு பெற்றி ருந்தது.இந்த திரைப்ப டத்தில் பரோட்டா சூரி, விஜய் சேதுபதி, அப்புகுட்டி, சரண்ய மோகன் ஆகியோ ர் மு க்கிய கதாபா த்திர த்தில் நடி த்திரு ந்தனர். மேலும், வெண்ணிலா கபடிகுழு திரை ப்பட த்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் ந ண்பரா க நடித்தவர் தான் ஹரி வைரவன் என்பவர்.

இவர் தனது முதல் திரை ப்பட த்தில் தனது சி றப்பா ன நடி ப்பை வெ ளிக்காட் டி ம க்கள் மனதில் நீ ங்காத இட த்தைப் பிடி த்து வி ட்டார். இந்த திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு கு ள்ளந ரி கூட்டம் என்ற திரை ப்பட த்திலும் தனது சிற ப்பான நடிப்பை வெளி க்காட் டி இருந்தார் ஹரி வைரவன்.

இப்படி ஒரு நிலையில் தி டீரெ ன்று ஒருநாள் அவருக்கு உ டல்நி லை சரி யில் லாமல் போ னது. இதனை தொடர்ந்து நகைச்சுவை நடிகர் ஹரி வைரவன் என்பவர் உ ட ல் நல க்குறை வால் இன்று உ யிரிழ ந்து உள்ளார். மேலும், இவரது இற ப்பிற் கு பல திரைப்ப டங்கள் மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர்கள் இர ங்கல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *