சற்றுமுன் ஹாரி பாட்டர் திரைப்பட பிரபல நடிகர் தீ டீ ரெ ன் று ம ர ண ம் .. க த று ம் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

1990 களின் துப்பறியும் தொலைக்காட்சி தொடரான ‘கிராக்கர்’ என்ற தொடர் மூலம் புகழ் பெற்றவர் ராபி கோல்ட்ரேன். அந்த தொடரில் நடித்தற்காக அவர் மூன்று முறை பிரிட்டிஷ் அகாடமி தொலைக்காட்சி விருதுகளில் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை வென்று சாதனை படைத்திருக்கின்றார்.அவருக்கு வயது 72.

கோல்ட்ரேனின் முகவர் பெலிண்டா ரைட், அவர் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ஒரு ம ரு த் து வ ம னை யில் வெள்ளிக்கிழமை இ ற ந் த தா க க் கூறினார். அவள் காரணம் சொல்லவில்லை.2001 மற்றும் 2011 க்கு இடையில் வெளியான அனைத்து எட்டு ஹாரி பாட்டர் படங்களிலும், சிறுவன் ம ந் தி ர வா தி யின் வழிகாட்டியான, மென்மையான அரை ரா ட் ச த ஹா க் ரி டா க அவர் நடித்தார்.

அதாவது நடிகர் ராபி கோல்ட்ரேன் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ஃபால்கிர்க் அருகே உள்ள ஒரு ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சி கி ச் சை ப ல னி ன் றி உ யி ர் பி ரி ந் த தா க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உட்பட திரையுலகமே சோ க த் தி ல் மூ ழ் கி உள்ளது.இந்நிலையில், ஹாரி பாட்டர் படத்தில் முக்கிய

கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ராபி கோல்ட்ரேன் இன்று கா ல மா னா ர்.இதை, அவரின் குடும்பத்தினர் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின் மூலம் தெரிவித்துள்ளனர். நடிகர் ராபி கோல்ட்ரேன் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ஃபால்கிர்க் அருகே உள்ள ஒரு ம ரு த் து வ ம னை யி ல் உ யி ர் பி ரி ந் த தா க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் ரசிகர்களும் , பிரபலங்களும் , திரையுலகமும் க டு ம் சோ க த் தி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *