சுவரில் இருந்து வந்த ச த்தம் சு வரை உ டைத் த போது உள்ளே இருந்ததை பார்த்து அ ல றி ஓ டிய மக்கள் !! அது என்னவென்று நீங்களே பாருங்க அ தி ர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

ஒரு வீட்டுக்குள் மர்மமான ஒரு சத்தம் கேட்டு கொண்டு இருந்தது . மக்கள் அனைவரும் வாய்ந்தன . அந்த வீட்டிற்குள் இருந்த குடும்பத்தினர் வெளியே ஓடின . இதை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் . இது எப்போ எங்கே நடந்தது என்று நாம் பார்ப்போம் .இந்த ச ம் ப வ ம் அமெரிக்காவில் உள்ள டென்ட்ஸ் பகுதியில் நடந்தது . ஒரு வயதான தம்பதிகள் வீடு வாங்கும் எண்ணம் உள்ளது . ஆனால் அவர்கள் நினைக்கும் பணத்திற்கு வீடு வாங்க அவையவில்லை.

ஆனால் ஒரு வீடு மட்டும் மிகவும் காமியான பணத்திற்கு வீடு அமைந்தது . ஆனால் அவங்க அந்த வீடிற்கு தினமும் ஒரு சத்தம் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது . அந்த சத்தம் என்ன வென்று தெரியாமல் அந்த தம்பதிகள் மிகவும் ப ய ந் த ன . ஆனால் இரவு நேரத்தில் ப ய ங் க ர சத்தம் வந்தன . அந்த வயதானவர்கள் எதற்க்ககத்தான் இந்த வீடு மிகவும் காமியான பணத்திற்கு கொடுத்தார்களா என்று சோகமானார்கள் . தம்பதிகள் நம் பணம் போச்சே என்று கலங்கின . ஒரு நாள் இந்த வீட்டில் எங்கு

சத்தம் வருது என்று பார்த்து ஆட்களை வரச்சொல்லி அந்த இடத்தை கொங்சம் கொன்சமாக உடைத்தன. அந்த செவுரின் ஓட்டைக்குள் மனிதம் உருவம் போல் இருந்தன . அதற்குள் இருந்து ஒரு பெரிய தேனீ ஒன்று வந்தன . இதை பார்த்து மிகவும் ப ய ந் தந அந்த தம்பதிகள் .கொங்சம் பெரிய ஓடையாக போட்டு பார்த்தல் யாரும் பார்த்திராத அளவிற்கு ஒரு பெரிய தேன் கூடு இருந்தது .6 அகுகுலமும் 6 அடி நிலமும் உள்ளது . பிறகு அந்த தென் கூட்டை கொங்சம் கொன்சம்மாக எடுத்து செவுரை சரி செய்து கொடுத்தன

இந்த விடியோவை பற்றி ஏதேனும் தகவல்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரியப்படுத்தவும் . நன்றி .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *