நடிகர் கொட்டாச்சிக்கு இவ்வளவு அழகான மகளா ?? அழகில் நடிகைகளை மிஞ்சிடுவாங்க போலயே !! இதோ புகைப்படங்களை பார்த்து வாயை ப்பி ளந்த ரசிகர்கள் !!

நடிகர் கொட்டாச்சி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கிய காமெடி நடிகராக இருந்து வருகிறார். பெரும்பாலும் சின்ன பட்ஜெட் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போதும் சில படங்களை தன் கை யில் வைத் துள்ளா ர்.2009ஆம் ஆண்டு வெளி வந்த நாள் நட்சத்திரம் என்ற படத்தில் அறிமுகம் ஆனார்.

மேலும் அவர் அந்த பட த்தில் ந ல்ல ரோ லில் ந டித் தார் அ தன் பின் னர் இவ ருக்கு ப ட வா ய்ப் புகள் வந்தது.அதன் பின்னர் காவிய தலைவன், கடவுளு க்கு நன் றி, ஐந்தாம் தலைமுறை சித்த வைத்திய சிகாமணி ஆகிய பட ங்களில் நடி த்தார். இவருக்கு சில வருடங்களு க்கு முன் திருமண ம் செ ய்து கொ ண் டார்.

மேலும் இவ ருக்கு ஒரு பெ ண் கு ழந் தை உ ள்ள து.தற்போது தனது நடி ப்பி னில் கவ ன ம் செலு த்தி வ ருகி றார் கொ ட்டா ச்சி. இவரின் ம க ள் ஒரு ப டம் கூ ட நடி த்து ள் ளார்.நயன்தாராவின் மகளாக இமைக்க நொடிகள் த்ரிரைப்படத்தில் நடித்திருந்த குழந்தை இவரது குழந்தைதான். தற் போது அ வரின் ம னை வி ன் பு கைப் படம் வெ ளி யான து. இதோ அந் த பு கைப் படம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *