பழம்பெரும் நடிகை லீலாவதி எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா .? இப்படி ஒரு நோ யினா ல் அவதிப்படுகிறாரா ?? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து சோ கத்தில் ஆ ழ்ந்த ரசிகர்கள்..!!

Uncategorized

பழம்பெரும் நடிகை லீலாவதி எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா .? இப்படி ஒரு நோ யினா ல் அவதிப்படுகிறாரா ?? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து சோ கத்தில் ஆ ழ்ந்த ரசிகர்கள்..!!

லீலாவதி கன்னடத் திரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ் போன்ற மொழிகளில் முக்கியமாக பணியாற்றினார். ராஜ்குமார், விஷ்ணுவர்தன், ம. கோ. இராமச்சந்திரன், என். டி. ராமராவ், சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி கணேசன், சங்கர் நாக், கமல்ஹாசன், இரசினிகாந்து, சிரஞ்சீவி,

வீ. ரவிச்சந்திரன், சுதீப் போன்ற பல்வேறு புகழ்பெற்ற கலைஞர்களுடன் இணைந்து நடித்துள்ளார். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது தொழில் வாழ்க்கையில் 600க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் (கன்னடத்தில் மட்டும் 400 க்கும் மேற்பட்ட) நடித்துள்ளார்.லீலாவதி தனது வாழ்க்கை முழுவதும் பல்வேறு விருதுகளை வென்றுள்ளார்.

மேலும், நாடக த்தில் வ சனத் தை மற க்காம ல் பே சியதனா ல் எனக்கு நாடக த்தில் கதாநா யகி வேடம் குடு த்தார்க ள்.அதன் பிறகு சில கால த்திலே யே எனக்கு சி னிமாவில் வாய் ப்பு கிடை த்தது. அதன் பிறகு தான் லீலா என்ற பெ யரசி னிமாவு க்காக லீலாவதி என்று மா த்தி கொ ண்டேன் வ றுமையி ல் இருந்து மேலே போவதற்காக ஆசைப்பட்டு சனிமாவுக்குள் பல வி ஷயங்க ளை நான் மா ற்றிக் கொ ண்டேன்.

மேலும், 1970களில் எனக்கு மொ த்தமா கவே ப த்தாயி ரம் ரூ பாய் தான் த ந்தார்க ள். மேலும், பால ச்சந்தர் சார் மட்டும் இ ல்லை எ ன்றால் த மிழில் என்னை யா ருக்கும் தெரி ந்திருக் க வா ய்ப்பே கிடை யாது. என் னுடைய மக ன் வினோத் ராஜ் அவரும் க ன்னட சி னிமாவி ல் பல திரை ப்படங்க ளில் நடித்துள் ளார். அவரு க்கு வய து முதி ர்வு

கார ணத்தா ல் உட ல் நல க்கு றை ஏற்ப ட்டுள் ளது. இதனால், ப டுக்கை யில் இருந்த அவருக்கு மரு த்துவ ர்கள் வீ ட்டிற் கு செ ன்று சி கிச் சை அளி த்து வருகின் றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.