என்னாது ,, சிறப்பு நகைகளுடன் அடக்கம் செய்யப்படும் எலிசபெத் ராணியார் !! அட பெட்டி மட்டும் இத்தனை மில்லியன் இருக்குமா ?? இதோ தகவலை கேட்டால் அ திர்ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

ராணியார் இரண்டாம் எலிசபெத் தமக்கு மிகவும் நெருக்கமான சRead More…